FORÅRSUDSTILLING

Malene Bjelke og Hans Helge Nielsen

i Kulturhuset Kirkehavegaard.

FERNISERING fredag 19. april kl. 19 – 21 i Kulturhuset Kirkehavegaard

Jørgen Warberg, formand for Skulpturparken-Allerød, holder åbningstalen.

Hvor/where

Lillerød Kulturhus
Kirkehavegård
Kirkehaven 16
3450 Allerød.

Hvornår/when

20. april – 28. april 2024

Kirkehavegaard har åbent alle dage (undtagen mandag): kl. 14-17

I Hans Helge Nielsens billedverden er udgangspunktet bevidst naivitet, lyrisk betonede maleri. Med stor kendskab til de kompositoriske virkemidler, stærke kolorit samt de menneskelige følelser, indfanger og forfører Hans Helge Nielsen beskueren.

Malene Bjelke arbejder med menneskets livs- og sindstilstande udtrykt gennem kroppen. Malene Bjelke søger, i samspillet mellem figuren og omgivelserne, at afdække menneskets indre landskab.

In Hans Helge Nielsen’s pictorial world, the starting point is conscious naivety, lyrically emphasized painting. With great knowledge of compositional tools, strong colors and human emotions, Hans Helge Nielsen captures and seduces the viewer.

Malene Bjelke works with people’s life and mental states expressed through the body. Malene Bjelke seeks, in the interaction between the figure and the surroundings, to uncover the inner landscape.