PORTRÄTT NU! 2021

Carlsbergfondets Portrætpris

Ljungbergmuseet

Kronobergs Läns Bildkunsmuseum

Den 4. september åbner særudstillingen Portræt NU! 2021 på Ljungbergmuseet. Udstillingen har hele sommeren kunnet ses på Frederiksborg Slot – Frederiksborg Nationalhistoriske Museum i Hillerød og rykker nu til Sverige et par måneder. Værkerne i udstillingen er udvalgt blandt mere end 1100 tilmeldte værker i museets nordiske portrætkonkurrence. Udstillingen kan ses frem til 14. november 2021.

On 4 September opens the special exhibition Portrait NOW! 2021 at Ljungbergmuseet. The exhibition has been shown all summer at Frederiksborg Slot – The Museum of National History in Hillerød and has now been moved to Sweden to be exhibited for the next two months. The artworks included in the exhibition are carefully selected among 1100 artworks submitted to the Nordic portrait competition of the Museum of National History.

Hvor/where

Ljungbergmuseet
Kronobergs Läns Bildkunstmuseum
Strandgaten 5 Ljungby

Hvornår/when

4. september – 14. november 2021

Museet har åbent
tirsdag – fredag 12-17
lørdag – søndag 12-16

Se mere på museets hjemmeside her

Malene Bjelke deltager med skulpturen “Tvillinger”. Portrættet er en af tre skulpturer, som er en del af et nyt værk til Hendriksholmskolen i Rødovre, 2021. Tvillingerne Asta og Klara har stået model til denne skulptur, som er blevet et ‘sammmensmeltet’ portræt af dem begge.

Malene Bjelke is represented with the sculpture “Twins”. The portrait is one of three sculptures, part of a new work for Hendriksholm School in Rødovre, 2021. The twins Asta and Klara were models for this sculpture, which became a “fused” portrait of the two of them.